Notitie : In geval van tegenstrijdigheid tussen de versies van de Algemene Voorwaarden
die beschikbaar zijn in verschillende talen, zal de Franse versie prevaleren.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK EN VERKOOP

LAOZILAB SAS - LECUBEVERNET.COM

 

 

JURIDISCHE KENNISGEVINGEN

Uitgever: LAOZILAB; Commerciële naam: "Le Cube Vernet".

Directeur van publicatie: Daniel Jean, voorzitter van SAS LaoziLab.

SAS met een kapitaal van 3000 €.

Geregistreerd bij de Avignon, Frankrijk RCS onder nummer 890384019.

Gedomicilieerd: 74, rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, Frankrijk.

Veilige betaling: Caisse d’Épargne CEPAC - SP-Plus.

Intracommunautair btw-nummer: FR19890384019.

Klantenservice

De klantenservice van Le Cube Vernet is beschikbaar voor al uw verzoeken van maandagmiddag tot vrijdag (behalve op feestdagen) van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 15.00 uur tot 18.30 uur.

Per e-mail: art@lecubevernet.com

Door Facebook: https://www.facebook.com/Le-Cube-Vernet-101070271551449

Door Instagram: https://www.instagram.com/le_cube_vernet/

Per telefoon: +33 (0)4 03 84 21 12 (prijs van een lokaal gesprek vanaf een vaste lijn)

Via contactformulier: klik hier.

1. PREAMBULE

Deze algemene gebruiks- en verkoop voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden"):

Beschrijf de voorwaarden waaronder SAS LAOZILAB, 74, rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, Frankrijk, hierna te noemen Le Cube Vernet biedt toegang tot zijn onlinedienst, op het adres lecubevernet.com, uitsluitend aan elke persoon die wettelijk in staat is om contracten af ​​te sluiten en die alleen in de Europese Unie, Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland.

Toepassen op elke gebruiker van de lecubevernet.com-site en het toepasselijke contract vormen tussen jou en SAS LAOZILAB . Ze annuleren en vervangen alle voorgaande contracten en overeenkomsten die hetzelfde doel hebben tussen jou en SAS LAOZILAB.

Vertegenwoordigen alle contractuele verbintenissen tussen u en SAS LAOZILAB, met uitsluiting van uw mogelijke voorwaarden Algemeen gebruik en elke impliciete of impliciete bepaling, die u zonder voorbehoud accepteert. U erkent dat u van SAS LAOZILAB alle informatie heeft ontvangen die u nodig heeft om dit Contract bewust aan te gaan. Elk gebruik of eenvoudig bezoek aan de Dienst impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, zonder dat hiervoor een handgeschreven handtekening vereist is.

De lecubevernet.com site en alle elementen daarin zijn beschermd door wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom.

Definities:

"Gebruiker": elke persoon die de Service gebruikt, zowel consumenten als professionals.

"Content": alle elementen die door een Gebruiker op de Service worden geleverd en gebruikt (in het bijzonder teksten, afbeeldingen, foto's , logo's, illustraties, merken, modellen, titels, gegevens), inclusief elke database.

"Object": kunstwerk of ander object of dienst waarnaar wordt verwezen, in het bijzonder door de door middel van een tekst of een foto, in een Content.

2. TEVREDENHEIDSGARANTIE

Als een artikel dat bij u is afgeleverd niet volledig tevreden is, kunnen we het omruilen of aan u terugbetalen (exclusief transportkosten), op voorwaarde dat het in perfecte staat, zonder enige beschadiging. In dat geval dient u eerst contact op te nemen met onze klantenservice (telefonisch op 0 …………. Of via onze website www.lecubevernet.com, door in te loggen op uw klantaccount. U heeft een periode van vijftien (Maximaal 14 kalenderdagen, vanaf de datum van ontvangst van het Object, om het ons terug te bezorgen op: Le Cube Vernet, 74, rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, Frankrijk.

Als op onze website www.lecubevernet.com wordt gevonden dat wanneer u een artikel bestelt, het niet langer beschikbaar is, zullen we verbinden zich ertoe om u al uw overeenkomstige betalingen terug te betalen, als deze is gedaan, zodra deze daadwerkelijk op onze bankrekening is bijgeschreven, en deze terugbetaling vervolgens alle verbintenissen tussen u en ons met betrekking tot deze transactie vereffent. Eventuele restitutie vindt plaats op basis van de betaalmethoden die je hebt gebruikt bij het maken van je aankoop.

3. PRIJSGARANTIE - TRANSACTIES

Prijzen zijn aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen, exclusief bezorgkosten, tenzij anders aangegeven op de pagina van het te koop aangeboden artikel. Ze kunnen op elk moment en zonder kennisgeving worden gewijzigd; De Objecten worden echter altijd gefactureerd tegen het tarief dat van kracht was op het moment van uw bestelling (tenzij er een duidelijke fout is). Als u een koper bent buiten het vasteland van Frankrijk, bent u de importeur van het gekochte item. Als u een koper buiten de Europese Unie bent, neemt u de verantwoordelijkheid voor alle verschuldigde rechten, belastingen en heffingen en bent u verantwoordelijk voor aangiften en betalingen.

De foto's van de Objecten zijn bedoeld voor illustratieve doeleinden. We nodigen u uit om de tekstuele details van elk object te raadplegen om de precieze kenmerken ervan te kennen. Bij twijfel of indien u meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, per e-mail op art@lecubevernet.com, of telefonisch op: +33 (0)4 03 84 21 12.

De sluiting van het contract is van kracht na bevestiging van betaling door de bank. U ontvangt dan van ons een elektronisch bericht ter bevestiging van de validatie van de betaling. SAS LAOZILAB behoudt zich het recht voor om elke transactie met een koper te weigeren of te annuleren.

Eigendomsvoorbehoud: elk Object verkocht door SAS LAOZILAB - Le Cube Vernet blijft zijn volledige eigendom zolang de klant niet aan alle verplichtingen jegens ons heeft voldaan, en in het bijzonder zolang de de volledige prijs is niet daadwerkelijk betaald door de koper (wet 80-335 van 15/05/1980).

4. GARANTIE VOOR VEILIGE BETALINGEN

Betalingen voor aankopen worden alleen in euro's gedaan. De online beschikbare betalingsmethoden zijn als volgt:

Veilige betaling per creditcard, online bij bestelling door de gebruiker (beveiligd met SSL-technologie );

PAYPAL

Aanvullende betaalmethoden alleen voor inwoners van Frankrijk:

Bankcheque, uitgegeven door een Franse bank gevestigd in Europees Frankrijk, betaalbaar gesteld aan Le Cube Vernet en moet het ordernummer op de achterkant van de cheque dragen. De cheque moet worden gestuurd naar: Le Cube Vernet, 74, rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, Frankrijk. Voor elke bestelling van meer dan 100 euro moet u een fotokopie van uw identiteitsbewijs en een bewijs van adres (waterrekening, EOF, enz.) Bijvoegen.

Overboeking: u ziet onze bankreferenties tijdens het betalingsproces als u de optie kiest van betaling via overschrijving.

Bankgegevens tijdens online betalingen gaan niet door onze Service: ze worden rechtstreeks opgeslagen bij onze bankpartner die beveiligde betaling verwerkt. Het beveiligde betalingssysteem wordt geleverd door ... en transactionele informatie met betrekking tot creditcardbetalingstransacties wordt beschermd door het Secure Socket Layer (SSL) -versleutelingssysteem.

In het geval van betaling per cheque of overschrijving, wordt het bestelde item pas aan de koper geleverd nadat de bank de daadwerkelijke betaling heeft bevestigd. Met betrekking tot betalingen per cheque heeft SAS LAOZILAB geen controle over de banktermijnen, u wordt geïnformeerd en u accepteert het feit dat deze periode enkele weken kan duren.

5. VERZENDGARANTIE

Geordende objecten kunnen zijn:

Op te halen ter plaatse in Le Cube Vernet, 74, rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, Frankrijk; < / p>

Ofwel verzonden op uw verzoek naar het adres dat u heeft opgegeven tijdens het bestelproces

Verzending: wij verpakken de te verzenden items met de grootste zorg. Afleverbestellingen worden binnen 3 tot 7 dagen vanaf de dag van de bestelling verzonden. In het geval van objecten van groot formaat (een afmeting groter dan 50 cm of een gewicht groter dan 5 kg) of die een bijzonder beschermende verpakking vereisen, kan deze periode langer zijn, in de orde van 7 tot 14 dagen.

Transport: De transporttijd vanaf verzending is gewoonlijk twee tot 5 dagen. Het hangt vooral af van de bezorgmethode of het transportbedrijf dat je tijdens het bestelproces hebt geselecteerd. Bij aflevering van het verpakte Artikel aan het transportbedrijf gaat het risico van het Artikel over op de koper.

Levering: Producten die op lecubevernet.com zijn gekocht, kunnen uitsluitend worden geleverd op het vasteland van Frankrijk, de Europese Unie, Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Elke noodzakelijke, maar ontbrekende of onjuiste vermelding in het afleveradres en de identiteit van de klant ontheft ons van elke verantwoordelijkheid voor de levering. Onze bezorgkosten, berekend op basis van het gewicht van het pakket, de grootte en de bestemming, worden aan u meegedeeld voordat uw aankopen worden gevalideerd.

Tijdens de levering en in geval van schade of defect, is het uw verantwoordelijkheid om op de leveringsbon een voorbehoud te maken dat u passend acht, op een nauwkeurige en gedetailleerde manier. U dient ons dan binnen 72 uur na levering per e-mail de lijst van beschadigingen of tekortkomingen op te sturen, met de afleverbon met vermelding van de voorbehouden.

6. VERANTWOORDELIJKHEID

In het algemeen is Cube Vernet gehouden tot een middelenverbintenis.

Behalve in het geval dat het op geldige wijze zou zijn geïnformeerd over het bestaan ​​van illegale inhoud in de zin van de geldende wetgeving, en niet onmiddellijk zou hebben gehandeld om deze te verwijderen, de SAS LaoziLab kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of acties (of het nalaten daarvan) van haar kant, noch voor de objecten die het presenteert.

De aangeboden Objecten voldoen aan de huidige Franse wetgeving.

SAS LaoziLab kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd. Kopers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften die van toepassing zijn op de voorgestelde transactie. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om bij de lokale autoriteiten na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de Objecten die u wilt bestellen te importeren of te gebruiken. Als zodanig vestigt SAS LaoziLab uw aandacht in het bijzonder op het feit dat de aankoop, verkoop, export of import van kunstwerken een gebied is dat wordt gereguleerd door verschillende teksten en in het bijzonder door artikel L.111 -1 en volgende van de Franse erfgoedcode. U stemt ermee in om uzelf, voorafgaand aan een geplande transactie, te informeren over het wettelijke regime dat in uw land van toepassing is.

SAS LaoziLab kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet leveren van een product vanwege een tekort aan voorraad, onbeschikbaarheid, verstoring, gehele of gedeeltelijke staking van postdiensten en transportmiddelen en / of communicatie. In het bijzonder worden beschouwd als gevallen van overmacht die ons bevrijden van onze leveringsverplichting: natuur- of gezondheidsrampen, oorlog, rellen, terugkerende demonstraties, ziekte, stakingen, brand en overstromingsrampen, en de onmogelijkheid om geleverd te worden.

Als gevolg hiervan wijst SAS LaoziLab alle aansprakelijkheid af voor enige indirecte schade zoals verlies van zaken, verlies van kansen, gederfde winst, schade of diverse kosten.

Als u een consument bent, kan geen enkele bepaling in de algemene gebruiksvoorwaarden onze aansprakelijkheid jegens u op enigerlei wijze uitsluiten of beperken, behalve in geval van overmacht of onweerstaanbare feiten, schuld van een derde of eigen schuld.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

De lecubevernet.com-site, die een originele intellectuele creatie is, en alle elementen daarin worden beschermd door de wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom. Deze bescherming betreft in het bijzonder foto's, logo's, merken, ontwerpen, afbeeldingen, slogans, artikelen, computercodes en scripts, broncode, gegevensdiagrammen, structuur- en boomelementen, formulieren, lijsten, gegevens, grafische ontwerpen, tekstuele redactionele inhoud, iconografie, animaties, video's, enz. Deze elementen zijn ons eigendom of dat van een derde die Le Cube Vernet toestemming heeft gegeven om ze te gebruiken.

Elke artiest bezit het copyright van de objecten die door hem zijn gemaakt. Artiest en Dienstverlener hebben de reproductie- en representatierechten van de Objecten en voor elke exploitatie van deze rechten is hun gezamenlijke toestemming vereist. Tenzij formele voorafgaande schriftelijke toestemming, is reproductie en elk gebruik van deze elementen, inclusief gedeeltelijke of volledige wijzigingen zoals, in het bijzonder, aanpassingen of vertalingen, anders dan individuele en privéconsultatie, verboden op straffe van civiele en strafrechtelijke sancties. .

8. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACY

De site is onderworpen aan de Franse wet van 6 januari 1978, bekend als "Informatique et Libertés"; het is verklaard aan de National Commission for Computing and Liberties (CNIL). De verzamelde informatie is onderworpen aan computerverwerking die bedoeld is om u in staat te stellen de diensten van de lecubevernet.com-site te gebruiken of erover te worden geïnformeerd, om bewerkingen uit te voeren met betrekking tot het beheer van uw account, om te profiteren van de verwerking van uw bestellingen. , en stellen ons in staat om commerciële en gebruiksstatistieken voor onze site op te stellen, in het bijzonder met het doel de kwaliteit van de laatste te verbeteren.

De ontvanger van de gegevens is: SAS LaoziLab. In overeenstemming met de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, hebt u recht op toegang tot en rectificatie van uw informatie, die u kunt uitoefenen door een elektronisch bericht te sturen naar het adres: art@lecubevernet.com, of per post naar het adres: Le Cube Vernet, 74, rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, Frankrijk. U kunt zich om legitieme redenen ook verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

Zoals alle sites voor elektronische handel (e-commerce), gebruikt de site lecubevernet.com cookies. Het accepteren van cookies is noodzakelijk voor het gebruik van de lecubevernet.com-site. Deze kleine tekstbestanden bevatten gegevens die essentieel zijn voor het verwerken van uw bestellingen en bevatten geen persoonlijke gegevens.

Uw betalingsgegevens worden niet geregistreerd op onze servers en zijn niet bekend bij een medewerker van SAS LAOZILAB.

Als onderdeel van het gebruik van de lecubevernet.com-site, bent u als enige verantwoordelijk voor de verwerkingsactiviteiten die u implementeert en als zodanig verbindt u zich ertoe de toepasselijke regelgeving na te leven die met name voortvloeit uit de wet 6 januari 1978.

9. WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE OF AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

U gaat met ons akkoord dat SAS LaoziLab, van rechtswege, de lecubevernet.com-site en de algemene gebruiksvoorwaarden kan wijzigen zonder enige andere formaliteit dan u te informeren door middel van een gepubliceerde waarschuwing. in de Dienst en / of om de meest recente versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden online te presenteren op de "Algemene Voorwaarden" pagina van de lecubevernet.com site, gelegen op het adres: http://lecubevernet.com/nl/content/3--algemene-voorwaarden.

10. HERROEPINGSRECHT EN RETOUR / artikel L.221.18 (alleen op internet)

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L 121-21 en volgende van de Franse consumentenwet, wordt u als consument die een artikel online op de service koopt, geïnformeerd dat u een deadline heeft veertien (14) kalenderdagen vanaf uw aankoop om uw herroepingsrecht uit te oefenen, zonder boete en zonder reden, en u hebt veertien (14) kalenderdagen na uw mededeling van het besluit tot intrekking om ons de Object (en), d.w.z. maximaal achtentwintig (28) dagen.

Als de deadline verstrijkt buiten een werkdag (maandag tot en met vrijdag met uitzondering van feestdagen of niet-werkdagen), wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Elk opnameverzoek dat niet aan de wettelijke deadline voldoet, wordt niet in behandeling genomen.

Het opnameverzoek, een voorwaarde voor het retourneren van het gekochte artikel, moet per e-mail worden verzonden naar art@lecubevernet.com of schriftelijk naar: Le Cube Vernet, 74, rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, Frankrijk.

Nadat u het herroepingsverzoek heeft verzonden en ons de retourbon heeft gestuurd, moet u het artikel in de originele verpakking retourneren. Na ontvangst door ons, en onder voorbehoud van de perfecte staat van het geretourneerde artikel: zullen we de prijs van het artikel terugbetalen binnen de limiet van veertien (14) dagen na ontvangst.

In het geval van onrechtmatige retourzendingen behouden we ons het recht voor om elke volgende bestelling te weigeren.

Als de oorspronkelijke bezorglocatie van het Artikel zich op het vasteland van Frankrijk bevindt, worden de retourkosten ook aan u vergoed, tot maximaal de kosten van het oorspronkelijke transport. Voor elke andere plaats van levering zijn de kosten in verband met het retourneren volledig voor uw rekening.

Retourzendingen van objecten moeten worden gedaan naar het volgende adres: Le Cube Vernet, 74, rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, Frankrijk, Frankrijk.

Annuleringsformulier:

Ter attentie van LAOZILAB - Le Cube Vernet, klantenservice, 74, rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, Frankrijk. art@lecubevernet.com:

Ik / wij stellen u hierbij op de hoogte van mijn / onze terugtrekking uit het contract voor de verkoop van de onderstaande woning:

  • Besteld op: ……………….
  • Ontvangen op: ……………….
  • Ref. Bestelling :……………….
  • Naam van elk geretourneerd item en naam van de artiest: ………………. ………………. ……………….
  • Naam van de consument (en): ……………….
  • Adres van de consument (en): ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……… ……….
  • Datum: ……………….
  • Handtekening van consument (en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

11. GARANTIE

Als wordt vastgesteld dat een artikel een verborgen defect bevat, moet u het binnen veertien (14) dagen vanaf de datum van levering van het artikel in de originele verpakking retourneren. The Cube Vernet vergoedt je dan voor het Item.

12. ALGEMENE BEPALINGEN

Het feit dat SAS LaoziLab op geen enkel moment gebruik maakt van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en / of een schending door een gebruiker tolereert, zelfs los van de betrokken gebruiker, maar een precedent vormt dat bekend is bij de betrokken gebruiker, kan een van de verplichtingen waarnaar wordt verwezen in de Algemene Voorwaarden niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand door LaoziLab SAS om zich later van een van deze voorwaarden.

De nietigheid van een van de clausules van de Algemene Voorwaarden zal niet resulteren in de nietigheid van de andere clausules van de Algemene Voorwaarden die hun volledige werking behouden en hun reikwijdte. In dat geval dienen u en wij, voor zover mogelijk, de geannuleerde bepaling te vervangen door een geldige bepaling die overeenkomt met de geest en het doel van de contractuele voorwaarden van de algemene voorwaarden.

Geen enkel recht dat kan worden uitgeoefend tegen SAS LaoziLab mag, geheel of gedeeltelijk, aan derden worden overgedragen.

De geautomatiseerde gegevens die in onze systemen worden bewaard, zullen worden beschouwd als bewijs van activiteit en uitwisselingen. De datum en tijd van onze server prevaleren tussen u en ons. Er wordt overeengekomen dat in geval van een discrepantie tussen onze geautomatiseerde registers en de documenten in papier of elektronisch formaat die voor u beschikbaar zijn, onze geautomatiseerde registers prevaleren.

Elk van de kennisgevingen, mededelingen en formele kennisgevingen waarin de Algemene Gebruiksvoorwaarden voorzien, wordt geacht geldig te zijn afgeleverd indien ze per aangetekende brief met ontvangstbevestiging wordt verzonden naar: < / p>

Voor Le Cube Vernet: Le Cube Vernet, 74, rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, Frankrijk.

Voor jou: op het post- of e-mailadres dat je hebt opgegeven.

SAS LaoziLab kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige actie of niet-actie van haar kant tijdens enige interactie van uw kant met ons zonder dat het mogelijk is om de betreffende gebruiker te identificeren, bijvoorbeeld: een interactie die de identificatiegegevens op de lecubevernet.com-site niet vermeldt, noch uw contactgegevens.

13. TOEPASSELIJK RECHT - TOEWIJZING VAN JURISDICTIE

De algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met de Franse wetgeving, met uitzondering van collisieregels.

Elk geschil tussen u en ons moet door het zoeken naar een minnelijke oplossing gaan.

Bij gebrek aan een minnelijke oplossing, elk geschil tussen SAS LaoziLab en een niet-consumentgebruiker met betrekking tot de totstandkoming, interpretatie en uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, zal de exclusieve jurisdictie zijn van de bevoegde rechtbanken van Avignon (Frankrijk), zelfs in geval van meerdere verweerders en garantieacties, ook voor kort geding, noodmaatregelen (voorlopige voorziening of op verzoek).

In geval van tegenstrijdigheid tussen de versies van de Algemene Voorwaarden die beschikbaar zijn in verschillende talen, zal de Franse versie prevaleren. Voor vragen over lecubevernet.com kunt u een e-mail sturen naar: art@lecubevernet.com.

To top

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password